Chlewnia we wsi Żyliny - Licytacja
numer oferty: 9660, data aktualizacji 2013-09-09

OPIS
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2013r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45,
odbędzie się druga licytacja nieruchomosci gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem chlewni (powierzchnia zabudowy 1009,82m2) (5/6 udziału) położona we wsi Żyliny gm. Suwałki, działki nr 7, 8, 25, 26, 27 o pow. 12,70 ha, dla której Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00003642/6. Suma oszacowania (5/6 udziału) wynosi 222 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148 240,00zł. Rękojma wynosi: 22 236,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 17-09-2013r.:

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena: 148240.00 zł

DANE TECHNICZNE
  BUDYNEK:
Powierzchnia:0 m 2
Liczba pięter:
Liczba pokoi: 0
Liczba łazienek:
Typ budynku:
Przeznaczenie:
Rok budowy:
Stan budynku:
Technologia wykonania:
Elewacja:
Podpiwniczenie:
Poddasze:
Ogrzewanie:
Dach:
Okna:
Garaż:
  DZIAŁKA:
Powierzchnia:127000 m 2
Szerokość: m
Długość: m
Dojazd:
Ogrodzenie:
Media:


KONTAKT

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach
Tomasz Zakrzewski
Kancelaria Komornicza w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Sejneńska 51
tel. (087) 566-21-45 e-mail: suwalki2@komornik.pl